Hướng dẫn kiểm tra dầu máy của xe máy

Hướng dẫn kiểm tra dầu máy của xe máy

Kiểm tra dầu bôi trơn động cơ là việc khá đơn giản, nhưng có ý nghĩa quan trọng, giúp cho xe vận hành tốt hơn và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đối với động cơ, dầu bôi trơn được ví như là máu trong cơ thể người.

Hướng dẫn kiểm tra dầu máy của xe máy

Hướng dẫn kiểm tra dầu máy của xe máy

Thông thường, xe cứ chạy khoảng 1.000 km hoặc trước mỗi chuyến đi xa, người sử dụng xe nên kiểm tra xem dầu bôi trơn động cơ còn đủ không.