Tag: định kỳ thay lọc dầu cho động cơ

Khi nào cần thay, tại sao phải thay lọc dầu nhớt động cơ?

Khi nào cần thay, tại sao phải thay lọc dầu nhớt động cơ xe máy?